USŁUGI KSIĘGOWE

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach (P.Wylie)

DEWIZA Biuro Rachunkowe ofertuje pełny zakres usług klasycznego biura rachunkowego, z zakresu rachunkowości, podatków, obsługi kadrowo-płacowej i szeroko rozumianych finansów (patrz link: 'szczegółowy zakres usług'), dla wszystkich rodzajów spółek handlowych, spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Świadczymy usługi m.in. w następujących obszarach:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych (rachunkowość pełna),
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • obsługa kadrowa i płacowa w pełnym zakresie,
  • sprawozdawczość finansowa (jednostkowa oraz skonsolidowana), sprawozdawczość podatkowa oraz statystyczna, w tym specyficzna sprawozdawczość wg wymogów instytucji finansowych oraz publicznych, wsparcie w przygotowaniu części finansowej do wniosków unijnych,
  • sprawozdawczość, rachunkowość zarządcza oraz controlling, doradztwo gospodarcze,
  • nadzór finansowo-księgowy - usługa polegająca na stałym lub tymczasowym nadzorze nad pracą zespołu księgowej i/lub weryfikacją danych finansowych, w uzgodnionym zakresie i na specjalne zlecenia w celu wsparcia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki. Usługa kierowana do: osób lub firm rozpoczynających działalności gospodarczą, firm dokonujących zmian w organizacji wewnętrznej, strukturze własności, sytuacji wynikających z wysokiej rotacji osób w zespole księgowym, sytuacji losowych i innych
  • pozostałe usługi finansowo-księgowe (organizacja pracy zespołu finansowo-księgowego)

Dodatkowo oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w ich biznesie, daleko wykraczające ponad działalność samego biura rachunkowego. Pełnimy rolę indywidualnego doradcy biznesowego (j.włoski: commercialista), którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorcy, dostarczanie odpowiedzi i możliwych rozwiązań problemów na pograniczu finansów, rachunkowości, podatków i szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

W ramach DEWIZA Kancelaria Prawa Finansowego współpracujemy z prawnikami, radcami prawnymi, doradcą podatkowym, doradcą inwestycyjnym, biegłym rewidentem oraz notariuszem, dlatego oferujemy interdyscyplinarne wspracie i obsługę dla firm, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ofertę kierujemy do przedsiębiorców oraz spółek na każdym etapie rozwoju biznesu, również przy zakładaniu działalności, przekształceniach firm os.fizycznych lub spółek oraz przy likwidacji działalności. Również przygotowujemy firmy do audytów i kontroli organów zewnętrznych.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Aby sprostać oczekiwaniom każdego klienta, przed podjęciem jakichkolwiek czynności rozpoznajemy potrzeby klienta (konfrontujemy je z przepisami prawa i najlepszymi praktykami), identyfikujemy elementy kluczowe do wykonania w pierwszej kolejności, uzgadniamy zakres prac niezbędnych do wykonania i prace dodatkowe na życzenie klienta, ustalamy harmonogram i czas niezbędny na realizację poszczególnych etapów prac.

Stawki ustalamy indywidualnie, w drodze negocjacji. Usługi wykonujemy w siedzibie Biura Rachunkowego DEWIZA Kancelaria Prawa Finansowego, w siedzibie klienta lub w innym miejscu wskazanym przez klienta.


Zapraszamy do kontaktu.Oferujemy szeroki wachlarz usług wspierających działanie firm, na każdym etapie ich działalności i rozwoju. Szczególnie oferujemy nasze usługi w następujących obszarach:

1. Księgowość i sprawozdawczość finansowa:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
b) prowadzenie ksiąg podatkowych (PKPiR, ryczałt, karta podatkowa),
c) prowadzenie rejestrów VAT, sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, RZiS, zmiana kapitałów, cash-flow),
e) raportowanie dla potrzeb zarządu jednostki,
f) sprawozdawczość zewnętrzna dla urzędów i banków.

2. Doradztwo księgowe, podatkowe i inne usługi finansowo-księgowe:
a) wypełnianie obowiązków rejestracyjnych nowych firm, aktualizacja danych,
b) organizacja księgowości oraz stały nadzór finansowo-księgowy (przejęcie odpowiedzialności zgodnej z zakresem obowiązków Głównej Księgowej; przygotowanie niezbędnych dokumentów tj. polityka rachunkowości, instrukcje i regulaminy np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa, uchwały organów spółki, wdrażanie kontroli wewnętrznych);
c) wdrażanie systemu informatycznego, rekrutacja i szkolenie pracowników, optymalizacja procesów wewnętrznych),
d) udział w postępowaniu kontrolnym (kontrolach podatkowych), przygotowanie oraz przegląd dokumentacji przed kontrolą podatkową,
e) reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS,
f) sporządzanie analiz ekonomicznych, wniosków kredytowych i biznes planów, doradztwo finansowe,
g) wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych, audyt podatkowy,
h) szkolenia wewnętrzne w zakresie zapotrzebowania klienta.

3. Obsługa kadrowo - płacowa:

Administrowanie kadrami:
a) prowadzenie dokumentacji personalnej zgodnie z prawem pracy i potrzebami jednostki (ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich, itp.),
b) monitoring obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy (BHP, badania lekarskie, szkolenia),
c) przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

Administrowanie płacami:
a) sporządzanie list płac (zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania),
b) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
c) zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych,
d) rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON.

4. Rachunkowość zarządcza i controlling:
a) podział przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kasztów, ze wskazaniem właściwych miar oceny ich aktywności,
b) budowa wieloblokowego i wielostopniowego rachunku kosztów zmiennych dla oceny rentowności produktów, grup produktów, kanałów dystrybucji,
c) analiza progu rentowności i dźwigni operacyjnej,
d) projektowanie rachunku kosztów docelowych,
e) badanie rentowności kierunków sprzedaży.

5. Konsultacje z doradcą podatkowym oraz biegłym rewidentem
W celu uzyskania aktualnej oferty wraz z wyceną zapraszamy do biura w Gliwicach, ul. Józefa Lompy 1/1 lub o wysłanie zapytania mailem pod adres email: biuro@dewizakpf.pl wraz z numerem telefonu kontaktowego. Ogólne informacje udzielamy pod numerem telefonu (32) 234 1053.

Zastrzeżenie prawne:
Wszelkie informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66¹ Kodeksu cywilnego ani też zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisu art.66¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy dotyczącej opisywanych usług następuje jedynie po zgodnym oświadczeniu woli stron i złożeniu podpisów pod umową sporządzoną w formie pisemnej, precyzującej zakres oraz warunki tej umowy.

Ponad 30 lat doświadczenia. Zadzwoń!

Kontakt